background-image

Vergunningen en registraties

Een ieder die over de juiste kennis beschikt kan in principe technisch en tactisch onderzoek verrichten. Tactisch onderzoek in opdracht van derden daarentegen mag je niet zomaar doen. Daarvoor heb je gerichte kennis en ervaring nodig op grond waarvan vergunningen verstrekt worden door de overheid. En met die vergunningen mag tactisch onderzoek gedaan worden. Het echte recherchewerk dus. De senior onderzoekers van BRS Onderzoek en Advies voldoen aan al die eisen.

Erkend Particulier Onderzoeksbureau - POB nr. 1065

BRS Onderzoek en Advies is een erkend onafhankelijk Particulier Recherchebureau. Het bureau is namelijk in het bezit van een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB nr. 1065). Alleen bedrijven met een dergelijke vergunning mogen onderzoeken voor derden verrichten.

Particulier Rechercheur

Daarnaast zijn de senior onderzoekers van BRS - geheel conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) - in het bezit van een geldig legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dankzij deze zogenaamde 'gele pas', die afgegeven wordt door de Korpschef van Politie, mogen zij als 'privédetective' in opdracht van derden tactisch onderzoek verrichten.

BPOB

Als professioneel recherchebureau is BRS aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Zo wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy-gedragscode. Op die manier worden de privacybelangen van betrokkenen beschermd en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus gewaarborgd. Leden zijn verplicht om vier keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering. Kennis up-to-date houden geschiedt via het bijwonen van de kennissessies die de BPOB regelmatig organiseert.

IAATI

Onderzoekers van BRS zijn aangesloten bij de IAATI, de International Association of Auto Theft Investigation (IAATI). Deze non-profit organisatie bestaat uit zowel publieke als private professionals, die hun kennis op het gebied van het thema 'automotive' met elkaar delen. Vanuit IAATI werken professionals samen. De leden bestaan uit politieagenten, douaniers, onderzoekers werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen en autoverhuurbedrijven, leden van voertuig licentie-organisaties, voertuigfabrikanten, advocaten en vele anderen met een legitieme professionele interesse in onderzoek, preventie en voorlichting op het gebied van automotive.

NIVRE

Experts van BRS Onderzoek en Advies staan ingeschreven in het Register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Zij voldoen aan de eisen voor toelating en opleiding van het Register in de branche Toedrachtonderzoek. Dankzij deze Permanente Educatie zijn zij altijd up-to-date met betrekking tot de regelgeving en nieuwste technieken in de branche.