background-image

Privacystatement

In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen de AVG, is hierbij de privacyverklaring van BRS Onderzoek en Advies opgenomen. Voor vragen over opname van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze verwerkingsverantwoordelijke, de heer R. Fledderus, te bereiken via het contactformulier .

BRS Onderzoek en Advies werkt volgens de regels van de Privacy Gedragscode.

Alle persoonsgegevens worden in Nederland bewaard op een afgeschermde en beveiligde server gedurende de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar. Als betrokkene in het onderzoeksdossier heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de juiste regelgeving hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt u dit aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar maken via het e-mailadres roel@brs-nl.nl. De verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en registreren in het verwerkingsregister. U ontvangt binnen een maand van de verwerkingsverantwoordelijke een inhoudelijke reactie op uw verzoek. Heeft u klachten over de behandeling van uw verzoek, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Privacyverklaring met o.a. naam Functionaris Gegevensbeschermer kunt u hier downloaden.

Ook kunt u hier onze Algemene dienstverleningsvoorwaarden downloaden.